Personer - Side 8

Søk etter ansatte og studenter

Personer 351 - 393 av 393
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Mirjam Abigail Twigt Twigt, Mirjam Abigail Postdoktor +3161483047 m.a.twigt@jus.uio.no
Bilde av Gro Tømmereek Tømmereek, Gro Seniorkonsulent +47 22859841 +47 98656755 gro.tommereek@jus.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering.
Bilde av Aksel Tømte Tømte, Aksel Rådgiver +47 22842030 +47 99 10 99 54 aksel.tomte@nchr.uio.no Indonesia, menneskerettigheter, religionsfrihet, skogsforvaltning i Indonesia, transmigrasjon, menneskerettigheter og næringsliv, Naturressurser
Bilde av Amund Bjøranger Tørum Tørum, Amund Bjøranger Professor +47 22859291 a.b.torum@jus.uio.no Sjøforsikring, Arbitraton, Formuerett, Obligasjonsrett, Forsikringsrett, Sjørett, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Avdeling for sjørett
Bilde av Synnøve Ugelvik Ugelvik, Synnøve Førsteamanuensis +47 22859423 synnove.ugelvik@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Politirett, Statsrett, Rettssosiologi
Bilde av Thomas Ugelvik Ugelvik, Thomas Professor +47 22850218 thomas.ugelvik@jus.uio.no Kriminologi, sosial kontroll, straff, fengselstraff, kvalitativ metode, narrativ kriminologi.
Bilde av Geir Ulfstein Ulfstein, Geir Professor +47 22859446 geir.ulfstein@jus.uio.no Folkerett, Miljørett, Internasjonale domstoler, Handel, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett
Bilde av Worku Gedefa  Urgessa Urgessa, Worku Gedefa Stipendiat +47 22850084 w.g.urgessa@student.jus.uio.no Rettsinformatikk
Bilde av Siri Kildahl Venemyr Venemyr, Siri Kildahl Stipendiat +47 22859774 s.k.venemyr@jus.uio.no EU- og EØS-rett, Forvaltningsrett
Bilde av Emma Charlotte Solheim Verngård Verngård, Emma Charlotte Solheim Rådgiver +47 45213363 e.c.s.verngard@nchr.uio.no Administrasjon, Menneskerettigheter, Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering
Bilde av Maja Vestad Vestad, Maja Stipendiat maja.vestad@jus.uio.no
Bilde av Guro  Villanger Lyshaug Villanger Lyshaug, Guro Rådgiver 22851966 92681918 g.v.lyshaug@jus.uio.no Innkjøp, anskaffelser, HR-bilag, regnskap, budsjett
Bilde av Heidi Raae Vinge Vinge, Heidi Raae Førstekonsulent +47 22859854 h.r.vinge@jus.uio.no
Bilde av Siri Margrethe C. Vinger Vinger, Siri Margrethe C. Hovedbibliotekar +47-22859670 s.m.c.vinger@ub.uio.no
Bilde av Frode Vogelsang Vogelsang, Frode Overingeniør +47 22850025 +47 45277089 frode.vogelsang@jus.uio.no
Bilde av Christina Voigt Voigt, Christina Professor +47 22850246 +47-46808546 christina.voigt@jus.uio.no Miljørett, Folkerett, Naturressursrett, Energi
Bilde av Kristina Burkow Vollan Vollan, Kristina Burkow Resepsjonist 22859640 91997059 k.b.vollan@student.jus.uio.no
Bilde av Yi Wang Wang, Yi Rådgiver +47 22842054 yi.wang@nchr.uio.no Kina, Menneskerettigheter, Likestilling, International samarbeid, Prosjekt management, Menneskehandel.
Bilde av Ingeborg Ann Rachel Watson Watson, Ingeborg Ann Rachel Vitenskapelig assistent i.a.r.watson@jus.uio.no
Westbye, Anders Seniorkonsulent +47 22859808 +47-22859808 anders.westbye@jus.uio.no
Bilde av Johan Vorland Wibye Wibye, Johan Vorland Postdoktor +47 22859464 93642818 j.v.wibye@jus.uio.no Forvaltningsrett, Allmenn rettsteori, Europarett, Rettsfilosofi, Metodelære, Menneskerettigheter, Statsforfatningsrett
Bilde av Charlotte Hafstad Widerberg Widerberg, Charlotte Hafstad Stipendiat +47 22859687 c.h.widerberg@jus.uio.no Sikkerhetsloven, Eierskapskontroll, EU, Nasjonal sikkerhet
Bilde av Susanne Wikborg Wikborg, Susanne Vitenskapelig assistent - Institutt for offentlig rett susanne.wikborg@jus.uio.no
Bilde av Trine-Lise Wilhelmsen Wilhelmsen, Trine-Lise Professor +47-22859615 +47-934 10 132 t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Skipsfart, Forsikringsrett, Eiendom og forsikring, Erstatningsrett, Rettsøkonomi, Kontrakter og avtaler, Sjørett, Sjøforsikringsrett, Transportrett, Internasjonale relasjoner, Norden
Bilde av Vebjørn Wold Wold, Vebjørn Stipendiat 92297445 vebjorn.wold@jus.uio.no
Bilde av Øystein Wollan Wollan, Øystein Overingeniør +47 22842023 +47 46636140 oystein.wollan@jus.uio.no AV-tjenester, IT-tjenester, Studentmaskiner, IT-kontakt studentorganisasjoner
Bilde av Geir Woxholth Woxholth, Geir Professor +47 22859766 +47 90201525 geir.woxholth@jus.uio.no Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Foreningsrett, Kontraktsrett, Avtalerett, Stiftelsesrett
Bilde av Tone Linn Wærstad Wærstad, Tone Linn Professor +47 22850236 t.l.warstad@jus.uio.no Familie- og arverett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Diskriminerings- og likestillingsrett, Internasjonal privatrett
Bilde av Per Jørgen Ystehede Ystehede, Per Jørgen Seniorrådgiver +47 22850131 p.j.ystehede@jus.uio.no Ekstern finansiering, Forskningsadministrasjon, Pressekontakt
Bilde av Yong Zhou Zhou, Yong Postdoktor yongzho@nchr.uio.no Internasjonale menneskerettigheter, Kina, minoritetsrettigheter, urforlksrettigheter, miljørett
Bilde av Frederik Zimmer Zimmer, Frederik Professor emeritus +47 22859433 frederik.zimmer@jus.uio.no Skatterett, Europarett
Bilde av Caroline Anna Margret Zwingelstein Zwingelstein, Caroline Anna Margret Vitenskapelig assistent c.a.m.zwingelstein@nchr.uio.no Human Rights and Sustainable Development, Environmental Law, Sustainable Development Goals, Business and Human Rights, Nordic Journal of Human Rights
Bilde av Gentian Zyberi Zyberi, Gentian Professor +47 22842086 gentian.zyberi@nchr.uio.no Menneskerettigheter, menneskerettigheter og konflikt, internasjonal humanitærrett, internasjonal strafferett, internasjonal rett.
Bilde av Alain Fabio Zysset Zysset, Alain Fabio Forsker a.f.zysset@jus.uio.no
Bilde av Jo Ørjasæter Ørjasæter, Jo Universitetslektor 92033161 jo.orjasater@jus.uio.no Selskapsrett, Erstatningsrett, Tingsrett, Konkurs, obligasjonsrett, Prosessrett
Bilde av Inger Berg Ørstavik Ørstavik, Inger Berg Professor 22859539 i.b.orstavik@jus.uio.no Immaterialrett, Konkurranserett, Kontraktsrett, Tvisteløsning
Østbø, Margrethe Førstekonsulent +47 22850222 margrethe.ostbo@jus.uio.no Innkjøp, Nettpublisering, Administrasjon, Forskningsadministrasjon, Arrangementer
Bilde av Madeleine Østenstad Østenstad, Madeleine Vitenskapelig assistent 46633355 madeleine.ostenstad@student.jus.uio.no
Bilde av Eirik Østerud Østerud, Eirik Professor +47 22859726 eirik.osterud@jus.uio.no Konkurranserett, Markedsrett
Bilde av Mona Østvang Ådum Ådum, Mona Østvang Seniorkonsulent +47 22859786 +47 97727184 m.o.adum@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Nettredaktør, Konferanser
Bilde av Julie Aanensen Aanensen, Julie Rådgiver +47 45437354 j.v.aanensen@nchr.uio.no Menneskerettigheter, FN, Tros- og livssynsfrihet, Islam, Midtøsten, Myanmar, Jordan, Libanon, UPR, Ukraina
Bilde av Alexander Schmidt Aarrestad Aarrestad, Alexander Schmidt Rådgiver +47 22859853 a.s.aarrestad@jus.uio.no studieveiledning, forkunnskapskrav, tilrettelegging, studiestart, plagiat, formelle feil, si-fra, Veiledning
Bilde av Karoline Aarvold Aarvold, Karoline 47237889 karoline.aarvold@student.jus.uio.no