Personer - Side 8

Søk etter ansatte og studenter

Personer 351 - 390 av 390
Navn Telefon E-post Emneord
Tumyr, Kim Henrik Overingeniør +47-22859644 +47-91118006 k.h.tumyr@jus.uio.no
Bilde av Bård Sverre Tuseth Tuseth, Bård Sverre Stipendiat +47-22859494 b.s.tuseth@jus.uio.no
Bilde av Sébastien Tutenges Tutenges, Sébastien Postdoktor sebastien.tutenges@jus.uio.no
Bilde av Anne Margit  Tvenge Tvenge, Anne Margit Rådgiver 22859803 a.m.tvenge@jus.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, digital eksamen
Bilde av Gro Tømmereek Tømmereek, Gro Førstekonsulent +47-22859841 gro.tommereek@jus.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering.
Bilde av Aksel Tømte Tømte, Aksel Rådgiver +47-22842030 99109954 +47 99 10 99 54 aksel.tomte@nchr.uio.no Indonesia, menneskerettigheter, religionsfrihet, skogsforvaltning i Indonesia, transmigrasjon, menneskerettigheter og næringsliv, indonesisk landsbylov, Naturressurser
Bilde av Henriette N. Tøssebro Tøssebro, Henriette N. Stipendiat +47-22859488 40532100 h.n.tossebro@jus.uio.no Forvaltningsrett; Strafferett; Metodelære
Bilde av Synnøve Ugelvik Ugelvik, Synnøve Førsteamanuensis 22 85 94 23 synnove.ugelvik@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Politirett, Statsrett, Rettssosiologi
Bilde av Thomas Ugelvik Ugelvik, Thomas Professor +47-22850218 thomas.ugelvik@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Etnisitet, EU, EØS og Europa, Rettsstaten, Straff
Bilde av Vibe Ulfbeck Ulfbeck, Vibe Professor II vibe.ulfbeck@jus.uio.no Sjørett, Norden
Bilde av Geir Ulfstein Ulfstein, Geir Professor +47-22859446 +47-41470126 geir.ulfstein@jus.uio.no Folkerett, Miljørett, Internasjonale domstoler, Handel, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett
Bilde av Worku Gedefa  Urgessa Urgessa, Worku Gedefa Stipendiat +47 22850084 w.g.urgessa@student.jus.uio.no Rettsinformatikk
Bilde av Henri Marie L. van Soest van Soest, Henri Marie L. Forsker +47-22859603 h.m.l.v.soest@jus.uio.no Energirett, Energy Law, Europarett, European Law, EU Law, Finansmarkedsrett, Selskapsrett
Bilde av Siri Kildahl Venemyr Venemyr, Siri Kildahl Stipendiat +47-22859774 97500861 s.k.venemyr@jus.uio.no Forvaltningsrett, EU- og EØS-rett
Viksjø, Kristin Koren Førstekonsulent +47-22845588 k.k.viksjo@jus.uio.no Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte
Bilde av Guro  Villanger Lyshaug Villanger Lyshaug, Guro Førstekonsulent 22851966 92681918 g.v.lyshaug@jus.uio.no Innkjøp, anskaffelser, Regnskap, HR-bilag
Bilde av Siri Margrethe C. Vinger Vinger, Siri Margrethe C. Hovedbibliotekar +47-22859734 s.m.c.vinger@ub.uio.no
Bilde av Frode Vogelsang Vogelsang, Frode Overingeniør +47-22850025 +47-45277089 frode.vogelsang@jus.uio.no
Bilde av Christina Voigt Voigt, Christina Professor +47-22850246 +47-46808546 christina.voigt@jus.uio.no Miljørett, Folkerett, Naturressursrett, Energi
Bilde av Marie Natland Wabakken Wabakken, Marie Natland Vitenskapelig assistent 996 996 52 m.n.wabakken@student.jus.uio.no Europarett, Vitenskapelig assistent
Bilde av Yi Wang Wang, Yi Rådgiver +47-22842054 yi.wang@nchr.uio.no Kina, Menneskerettigheter, Likestilling, International samarbeid, Prosjekt management, Menneskehandel.
Bilde av Elisabeth Wenger-Hagene Wenger-Hagene, Elisabeth Rådgiver +47-22850062 elisabeth.wenger-hagene@jus.uio.no Økonomi, Ekstern finansiering
Bilde av Johan Vorland Wibye Wibye, Johan Vorland Stipendiat +47-22859464 j.v.wibye@jus.uio.no Forvaltningsrett, Statsforfatningsrett, Europarett, Rettsfilosofi
Bilde av Trine-Lise Wilhelmsen Wilhelmsen, Trine-Lise Professor +47-22859615 +47-934 10 132 t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Skipsfart, Forsikringsrett, Eiendom og forsikring, Erstatningsrett, Rettsøkonomi, Kontrakter og avtaler, Sjørett, Sjøforsikringsrett, Transportrett, Internasjonale relasjoner, Norden
Bilde av Nikolai Kristoffersen Winge Winge, Nikolai Kristoffersen Førsteamanuensis +47-22859416 n.k.winge@jus.uio.no Forvaltningsrett, Miljørett, Tingsrett, Naturressursrett
Bilde av Øystein Wollan Wollan, Øystein Overingeniør 22842023 46636140 computers@nchr.uio.no IT-tjenester, IT-innkjøp, Printere, AV-tjenester, Web editor, Mailing-lists
Bilde av Geir Woxholth Woxholth, Geir Professor +47-22859766 +47-90201525 geir.woxholth@jus.uio.no Avtalerett, Kontraktsrett, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Stiftelsesrett, Foreningsrett
Bilde av Tone Linn Wærstad Wærstad, Tone Linn Postdoktor +47 22850236 t.l.warstad@jus.uio.no Familie- og arverett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Diskriminerings- og likestillingsrett, Internasjonal privatrett
Ystehede, Per Jørgen Rådgiver +47-22850131 92483712 p.j.ystehede@jus.uio.no Budsjett, Cristin, Ekstern finansiering, Forskningsadministrasjon, Pressekontakt, Redaktør, Rapportering
Bilde av Qingzi Zang Zang, Qingzi Postdoktor +47-22845678 qingzi.zang@jus.uio.no Internasjonal handelsrett
Bilde av Frederik Zimmer Zimmer, Frederik Professor emeritus +47 22859433 frederik.zimmer@jus.uio.no Skatterett, Europarett
Bilde av Domenico Zipoli Zipoli, Domenico Stipendiat +47-22842042 domenico.zipoli@nchr.uio.no
Bilde av Gentian Zyberi Zyberi, Gentian Professor +47-22842086 gentian.zyberi@nchr.uio.no Menneskerettigheter, menneskerettigheter og konflikt, internasjonal humanitærrett, internasjonal strafferett, internasjonal rett.
Bilde av Anders Ødegård Ødegård, Anders Vitenskapelig assistent 41683178 anders.odegard@student.jus.uio.no
Bilde av Sylvi Anita Varsi Øien Øien, Sylvi Anita Varsi Rådgiver +47-22856907 +47-92408894 s.a.v.oien@jus.uio.no
Bilde av Inger Berg Ørstavik Ørstavik, Inger Berg Førsteamanuensis +47-22859539 i.b.orstavik@jus.uio.no Immaterialrett, Konkurranserett, Kontraktsrett, Sivilprosess, Tvisteløsning
Østbø, Margrethe Førstekonsulent +47-22850222 margrethe.ostbo@jus.uio.no Innkjøp, Nettpublisering, Administrasjon, Forskningsadministrasjon, Arrangementer
Bilde av Eirik Østerud Østerud, Eirik Førsteamanuensis +47 22859726 eirik.osterud@jus.uio.no Konkurranserett, Markedsrett
Bilde av Mona Østvang Ådum Ådum, Mona Østvang Seniorkonsulent +47-22859786 +47-97727184 m.o.adum@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Økonomistyring, Nettredaktør, Nettpublisering, Konferanser
Bilde av Sveinung Aas Aas, Sveinung Vitenskapelig assistent sveinung.aas@student.jus.uio.no Vitenskapelig assistent, Senter for Europarett