Personer - Side 5

Søk etter ansatte og studenter

Personer 201 - 250 av 408
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kjetil Mujezinovic Larsen Larsen, Kjetil Mujezinovic Professor +47 22842083 k.m.larsen@jus.uio.no Menneskerettigheter, internasjonal humanitærrett, folkerett, krig og konflikt, utlendingsrett
Bilde av Lena Larsen Larsen, Lena Leder - Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet 22842045 91624823 lena.larsen@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Oslokoalisjonen, Tros- og livssynsfrihet
Bilde av Solveig Laugerud Laugerud, Solveig Postdoktor +47 22858947 91551353 solveig.laugerud@jus.uio.no
Bilde av Nora Naguib Leerberg Leerberg, Nora Naguib Stipendiat +47 22845901 n.n.leerberg@jus.uio.no Rettshistorie
Bilde av Johann Ruben Leiss Leiss, Johann Ruben Førsteamanuensis II 00447824654 j.r.leiss@jus.uio.no Internasjonal rett, Komparativ rett, Rettssosiologi, Rettsteori, Internasjonal privatrett, Konstitusjonell rett, Europarett, Menneskerettigheter
Bilde av Laura Létourneau-Tremblay Létourneau-Tremblay, Laura Stipendiat +47 22850403 laura.letourneau-tremblay@jus.uio.no
Bilde av Kåre Lilleholt Lilleholt, Kåre Professor emeritus kare.lilleholt@jus.uio.no Kontraktsrett, Formuerett, Europarett
Lillemork, Hanne Stipendiat +47 22850211 hanne.lillemork@jus.uio.no
Bilde av Tore Lindholm Lindholm, Tore +47 22842013 tore.lindholm@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Tros- og livssynsfrihet
Bilde av Mona Naomi Lintvedt Lintvedt, Mona Naomi Stipendiat +47 22859761 48 15 14 18 m.n.lintvedt@jus.uio.no Personvern, eforvaltning, Cybersikkerhet, informasjonssikkerhet, Rettsinformatikk, kunstig intelligens (KI), Robotikk
Lium, Simen McAdam Gjesteforsker s.m.lium@jus.uio.no
Bilde av Ingvild Ladegård Lockert Lockert, Ingvild Ladegård Vitenskapelig assistent i.l.lockert@student.jus.uio.no
Lofstad, Nina Seniorkonsulent +47 22850217 nina.lofstad@jus.uio.no I permisjon
Bilde av Kjersti Lohne Lohne, Kjersti Professor +47 22850121 +47 97175846 kjersti.lohne@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, krig og konflikt, Rettsliggjøring, Straff, krigsforbrytelser, Kjønn, Overvåkning og personvern
Bilde av Heidi Mork Lomell Lomell, Heidi Mork Professor +47 22850139 +47 97039629 h.m.lomell@jus.uio.no Kriminologi, Kriminalitet og avvik, Kriminalitetsforebygging, Overvåking og personvern, Sikkerhet
Bilde av Jens Peder Lomsdalen Lomsdalen, Jens Peder Rådgiver +47 22859857 j.p.lomsdalen@jus.uio.no Internasjonalisering, Utveksling, Mobilitet, Studentmobilitet, Internasjonalt samarbeid, Godkjenning
Bilde av Trygve Gudmund Harlem Losnedahl Losnedahl, Trygve Gudmund Harlem Stipendiat +47 22859744 t.g.h.losnedahl@jus.uio.no EØS-rett, Offentlige anskaffelser, Arbeidsrett
Bilde av Heloise Sverdrup Lund Lund, Heloise Sverdrup Vitenskapelig assistent h.s.lund@student.jus.uio.no
Bilde av Ingrid Birgitte Lund Lund, Ingrid Birgitte +47 22845910 +47 48004459 i.b.lund@jus.uio.no Skatterett
Bilde av Anna Maria Charlotta Lundberg Lundberg, Anna Maria Charlotta Førsteamanuensis +47 22842014 a.m.c.lundberg@nchr.uio.no Minoriteter, Kina, Menneskerettigheter, Minoritetsrettigheter
Bilde av Charlotte Lysa Lysa, Charlotte Postdoktor +47 22854728 +47 92068796 92068796 charlotte.lysa@jus.uio.no Qatar, Saudi-Arabia
Bilde av Frode Lyshaugen Lyshaugen, Frode Seksjonssjef +47 22845778 92 65 15 66 frode.lyshaugen@jus.uio.no
Bilde av Anders Løvlie Løvlie, Anders Professor +47 22859410 anders.lovlie@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess
Bilde av Mahaindran Mahadevan Mahadevan, Mahaindran Overingeniør +47 22850143 mahaindran.mahadevan@jus.uio.no AV-tjenester, IT-tjenester
Bilde av Tobias Mahler Mahler, Tobias Professor +47 22850087 tobias.mahler@jus.uio.no Rettsinformatikk
Bilde av Eléonore Maitre-Ekern Maitre-Ekern, Eléonore Postdoktor +47 22850185 eleonore.maitre-ekern@jus.uio.no
Bilde av Gert-Fredrik Malt Malt, Gert-Fredrik Førsteamanuensis emeritus 22850078 g.f.malt@jus.uio.no Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Tingsrett
Bilde av Siri Martenson Martenson, Siri Seniorkonsulent +47 22850013 siri.martenson@jus.uio.no
Martinsen, Marita Rustad Førstekonsulent m.r.martinsen@jus.uio.no
Bilde av Anna Elina Martinson Martinson, Anna Elina Forskningsassistent a.e.martinson@student.jus.uio.no
Bilde av Stefano  Mazzilli Daechsel Mazzilli Daechsel, Stefano Postdoktor s.m.daechsel@jus.uio.no
Bilde av Anna Pettersdatter Melkild Melkild, Anna Pettersdatter Vitenskapelig assistent a.p.melkild@student.jus.uio.no
Bilde av Ola Mestad Mestad, Ola Professor +47 22859376 +47 92881455 ola.mestad@jus.uio.no Petroleumsrett, Konsesjonsrett, Grunnloven, Grunnlova, Avdeling for sjørett, Avdeling for Energi- og ressursrett
Bilde av Johannes Hygen Meyer Meyer, Johannes Hygen Postdoktor +47 22859733 j.h.meyer@jus.uio.no Erstatningsrett, Kontraktsrett, Europarett, Immaterialrett, Rettsteori
Bilde av Dag Michalsen Michalsen, Dag Professor +47 22859434 +47 97043532 dag.michalsen@jus.uio.no Rettshistorie
Bilde av Synne Oppedal Midtgård Midtgård, Synne Oppedal Vitenskapelig assistent s.o.midtgard@student.jus.uio.no
Bilde av Anders Bernhard Mikelsen Mikelsen, Anders Bernhard Førsteamanuensis 46401466 a.b.mikelsen@jus.uio.no Skatterett, Kontraktsrett
Bilde av Nora Milch Milch, Nora Vitenskapelig assistent +47 47649360 nora.milch@jus.uio.no
Bilde av Andreas Mobråthen Mobråthen, Andreas Seniorkonsulent +47 22850016 andreas.mobrathen@jus.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Arbeidsrett, UiOs priser
Bilde av Tore Moen Moen, Tore Vitenskapelig assistent tore.moen@student.jus.uio.no
Bilde av Ann Kristin Moldal Moldal, Ann Kristin Rådgiver 22859873 a.k.moldal@jus.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Valgemner, Vitnemål
Bilde av Johann Mulder Mulder, Johann Professor +47 22859618 johann.mulder@jus.uio.no Arbeidsrett, Avtalerett
Bilde av Jonas W. Myhre Myhre, Jonas W. gjesteforsker +47 22 85 93 51 jonas.myhre@jus.uio.no Europarett, Europarett
Bilde av Trude Myklebust Myklebust, Trude Postdoktor +47 22859815 trude.myklebust@jus.uio.no Finansmarkedsrett, Verdipapirrett, Børsrett, ansvarlige investeringer
Bilde av Steinar Hafto Myre Myre, Steinar Hafto Seksjonssjef +47 22850032 +47 92415962 s.h.myre@jus.uio.no Kommunikasjon, Internkommunikasjon, Pressekontakt, Nettpublisering, Sosiale medier
Bilde av Jukka Tapio Mähönen Mähönen, Jukka Tapio Professor +47 22859534 +47 949 83 275 j.t.mahonen@jus.uio.no Selskapsrett, Finansmarkedsrett, Rettsøkonomi, Europarett, Regnskapsrett
Bilde av Morten Smedal Nadheim Nadheim, Morten Smedal Stipendiat +47 22859293 +47 99480913 m.s.nadheim@jus.uio.no
Nadim, Morten Forsker morten.nadim@jus.uio.no
Nanarova, Olga Gjesteforsker olga.nanarova@jus.uio.no
Bilde av Daniel Naurin Naurin, Daniel Professor +47 22859480 daniel.naurin@arena.uio.no