Personer - Side 2

Søk etter ansatte og studenter

Personer 51 - 100 av 392
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Knut Olav Bydal Bydal, Knut Olav Vitenskapelig assistent 91648103 k.o.bydal@student.jus.uio.no Genetiske ressurser, Havrett
Bilde av Lee Andrew Bygrave Bygrave, Lee Andrew Professor +47-22859339 +47-22859640 l.a.bygrave@jus.uio.no Immaterialrett, Internasjonal privatrett, Rettsinformatikk, Kontraktsrett
Bilde av Marcelo Alexis Nuñes Campbell Campbell, Marcelo Alexis Nuñes Vitenskapelig assistent +47 22859438 m.a.n.campbell@jus.uio.no
Cellini, Amanda Stipendiat +47-22859441 amanda.cellini@jus.uio.no
Bilde av Yuliya Chernykh Chernykh, Yuliya Stipendiat +47-22859041 yuliya.chernykh@jus.uio.no
Chiussi, Ludovica Stipendiat +47-22842068 ludovica.chiussi@nchr.uio.no
Bilde av Margrethe Buskerud Christoffersen Christoffersen, Margrethe Buskerud Førsteamanuensis +47-22859735 +47-91864768 m.b.christoffersen@jus.uio.no Kontraktsrett, Selskapsrett, Sivilprosess
Bilde av Sevda Clark Clark, Sevda Doctoral Research Fellow +47 22 84 20 20 sevda.clark@nchr.uio.no Children's Rights, Economic Social and Cultural Rights, Women's Rights, Business and Human Rights
Bilde av Giuditta  Cordero-Moss Cordero-Moss, Giuditta Professor +47-22859737 g.c.moss@jus.uio.no Internasjonal privatrett, Kontraktsrett
Bilde av Tanja Erika Andersen Czelusniak Czelusniak, Tanja Erika Andersen Vitenskapelig assistent +47-22859481 t.e.a.czelusniak@jus.uio.no
Bilde av Andrea Dahlum Dahlum, Andrea Vitenskapelig assistent 22859747 andrea.dahlum@student.jus.uio.no Selskapsrett
Dalaker, Andreas Vitenskapelig assistent +47 22859451 andreas.dalaker@student.jus.uio.no
Bilde av Dorina Damsa Damsa, Dorina Stipendiat +47-22850134 dorina.damsa@jus.uio.no
Danielsen, Kristian Skyrud Rådgiver +47-22859853 k.s.danielsen@jus.uio.no Fusk, URKUND, Studieveiledning
Bilde av Kari Marie Pound Davies Davies, Kari Marie Pound kontorsjef 22 85 96 73 91741835 k.m.p.davies@jus.uio.no
Bilde av Peter Alexander Earls Davis Davis, Peter Alexander Earls Vitenskapelig assistent 22850057 p.a.e.davis@student.jus.uio.no Rettsinformatikk
Bilde av Lianzhi Ding Ding, Lianzhi +86 - 188 50171949 lianzhi.ding@jus.uio.no
Bilde av Eva Dobos Dobos, Eva Rådgiver +47-22859316 +47-95144481 eva.dobos@jus.uio.no CRISTIN, Pressekontakt, Utlysninger, ePhorte
Bilde av Eva Dobos Dobos, Eva Rådgiver +47-22859316 +47-95144481 eva.dobos@jus.uio.no
Bilde av Pernille Sandberg  Drtina Drtina, Pernille Sandberg Vitenskapelig assistent p.s.drtina@student.jus.uio.no
Bilde av Ellen Eftestøl-Wilhelmsson Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen Professor i sivil- og handelsrett, dr. juris + 358 9 19123389 ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi Sjørett, Kontraktsrett, Transportrett, Agent- og mellommannsrett, Norden
Bilde av Asbjørn  Eide Eide, Asbjørn Emeritus 22 84 20 04 952 12 882 asbjorn.eide@nchr.uio.no
Bilde av Erling Eide Eide, Erling Professor emeritus +47-22859736 erling.eide@jus.uio.no Rettsøkonomi, Tingsrett
Bilde av Stener Ekern Ekern, Stener Professor +47-22842005 stener.ekern@nchr.uio.no Kulturelt mangfold, Urfolk, Politisk og juridisk antropologi, Sør- og Mellomamerika, Menneskerettigheter
Bilde av Rune Ellefsen Ellefsen, Rune Stipendiat +47-22850128 46799669 rune.ellefsen@jus.uio.no Sosiale bevegelser, Overvåkning og personvern, Rettssosiologi, Grønn kriminologi, Kriminologi, Dyrevelferdslovgivning
Bilde av Hilde K. Ellingsen Ellingsen, Hilde K. Stipendiat 97121787 h.k.ellingsen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett
Bilde av Sjur Swensen Ellingsæter Ellingsæter, Sjur Swensen Stipendiat +47-22859290 s.s.ellingsater@jus.uio.no EØS-rett, obligasjonsrett, Finansmarkedsrett, EU-rett, Konkursrett
Bilde av Jakob Elster Elster, Jakob Førsteamanuensis +47-22845530 jakob.elster@nchr.uio.no etikk, forskningsetikk, bioetikk, menneskerettigheter, politisk filosofi, autonomi
Bilde av Svein Eng Eng, Svein Professor +47-22859447 svein.eng@jus.uio.no Rettskildelære, Allmenn rettsteori, Rettsfilosofi, Forvaltningsrett, Avtalerett
Bilde av Josefin Natalie Engström Engström, Josefin Natalie Stipendiat +47-22859987 j.n.engstrom@jus.uio.no Internasjonale domstoler, Internasjonal offentlig rett, Internasjonal investeringsrett, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Menneskerettigheter
Bilde av Kjersti Ericsson Ericsson, Kjersti Professor emeritus kjersti.ericsson@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Kjønn, Marginalisering, Barn
Bilde av Christoffer Conrad Eriksen Eriksen, Christoffer Conrad Professor +47-22850258 c.c.eriksen@jus.uio.no Allmenn rettsteori, Statsforfatningsrett, Europarett, Rettskildelære, EU- og EØS-rett, Forvaltningsrett, Rettsfilosofi, Folkerett, Konstitusjonell rett, Menneskerettigheter
Bilde av Guri Kristin Hjallen Eriksen Eriksen, Guri Kristin Hjallen Stipendiat g.k.h.eriksen@jus.uio.no
Bilde av Samson Yoseph Esayas Esayas, Samson Yoseph Stipendiat +47-22850034 s.y.esayas@jus.uio.no Rettsinformatikk
Bilde av Stein Evju Evju, Stein Professor emeritus +47-22859325 stein.evju@jus.uio.no Arbeidsrett, Diskrimineringsrett, Europarett, Komparativ rett, Internasjonal privatrett, Menneskerettigheter
Bilde av Lisbet Fagerli Fagerli, Lisbet Førstekonsulent +47-22859338 lisbet.fagerli@jus.uio.no Innkjøp, EFP, Regnskap, HR-bilag, Budsjett
Bilde av Thor Falkanger Falkanger, Thor Professor emeritus +47-22 85 97 43 -47-915 36 406 thor.falkanger@jus.uio.no Sjørett, Tingsrett
Bilde av Ole Kristian Fauchald Fauchald, Ole Kristian Professor +47-22850242 o.k.fauchald@jus.uio.no Internasjonal investeringsrett, Naturressursrett, Menneskerettigheter, Miljørett, Internasjonal handelsrett, Folkerett, WTO
Bilde av Morten Heide Feiring Feiring, Morten Heide Vitenskapelig assistent m.h.feiring@student.jus.uio.no
Bilde av Liv Finstad Finstad, Liv Professor emeritus +47-22850118 liv.finstad@jus.uio.no Kriminologi, Rettsstaten, Rettssosiologi, Rettssystemet, Diskriminering
Bilde av Aled Dilwyn Fisher Fisher, Aled Dilwyn Stipendiat +47-22842041 a.d.fisher@jus.uio.no menneskerettigheter og miljø, utvikling og fattigdom, miljø og klima, miljø, menneskerettigheter og økonomi, Miljørett, menneskerettigheter og næringsliv, menneskerettigheter og mangfold, Menneskerettigheter
Bilde av Beate Fiskerstrand Fiskerstrand, Beate Stipendiat +47-22859633 beate.fiskerstrand@jus.uio.no Kontraktsrett, Tredjemannsvern, Komparativ rett, Formuerett, Sjørett, Rettsøkonomi, Erstatningsrett
Bilde av Susanne Hendrika Flølo Flølo, Susanne Hendrika Førstekonsulent +47-22842039 +47 46611991 s.h.flolo@nchr.uio.no Law and Governance, Human Rights and Sustainable Development, Business and Human Rights
Bilde av Irina Fodchenko Fodchenko, Irina Stipendiat +47-22859589 +47-40048081 irina.fodchenko@jus.uio.no Petroleumsrett, Norden, Russland, Russisk rett, Sjørett, Internasjonal offentlig rett, Miljørett
Bilde av Marit Fosse Fosse, Marit Førstekonsulent +47-22850120 marit.fosse@jus.uio.no
Bilde av Katja Franko Franko, Katja Professor +47-22850127 katja.franko@jus.uio.no Overvåkning og personvern, Kriminologi, Etnisitet, EU, Rettssosiologi, EØS og Europa
Frantzen, Kjetil Kjørholt Overingeniør +47-22859444 +47-95041429 k.k.frantzen@jus.uio.no Brukeradministrasjon, Telefoni, AV-tjenester, IT-tjenester, IT-innkjøp, Lokal-IT, web, Utskrift
Bilde av Håkon Plener Fredriksen Fredriksen, Håkon Plener Vitenskapelig assistent 22859297 h.p.fredriksen@student.jus.uio.no
Bilde av Katrine Fredwall Fredwall, Katrine Stipendiat +47-22859783 katrine.fredwall@jus.uio.no Familie- og arverett, vergemålsrett
Bilde av Guro Frostestad Frostestad, Guro Avdelingsleder +47-22859457 guro.frostestad@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Cristin, Arrangementer, ePhorte